Installera Git på datorn

Windows

Git Bash & Git GUI

Följande är en kort beskrivning på vad du ska klicka på i installerings programmet om du inte installerat Git förut.

Gå in på gitforwindows.org och ladda ner “Git for windows”

 1. Välj vart du vill installera Git.
 2. När du får välja komponenter ska du välja följande:

  1. Windows Explorer integration

  2. Gt LFS

  3. Associate .git*

  4. Associate .sh

 3. Välj textredigerare du vill använda.

 4. “Let Git decide”

 5. “Git from the command line and 3rd-party software”

 6. “Use OpenSSH” och “Use the OpenSSL library”

 7. Välj nummer 1.

 8. “MinTTY”

 9. Använd default på resterande och klicka installera.

Windows Subsystem for Linux - "WSL"

Följ denna länk för att installera WSL: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install-win10

Sedan följer du instruktionerna för Linux för att installera.

Det här skapar en instans av Linux i din Windows dator med sitt eget filsystem. Om du vill ha till gång till filsystemet i windows kan du navigera till /mnt/c

Linux

Debian & Ubuntu

 1. sudo apt-get install git