Vad och varför?

Vad är Git?

  • Versionshanteringsprogram.

  • Skapades 2005 för att hantera källkoden till Linux.

 

Varför ska vi använda Git?

  • Enkelt dela kodprojekt.

  • Samma kod, flera enheter.

  • Versionshistorik.

  • Enkelt.

  • Används världen över.

  • Ger struktur.